Hofors Kommun logo, länk till startsida


Var med i projektet Backa Bruksorten

Stålindustrins branschorganisation, Jernkontoret, leder projektet “Jag kom, jag såg, jag stannade” där syftet är att arbeta strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågor.
Nu letar man efter personer i Hofors som vill delta i en studie där man belyser bruksorter.

Backa Bruksorten

Det är fyra orter som valts ut att delta i projektet Backa Bruksorten, Hofors, Mora, Hällefors och Finspång.
Backa Bruksorten är ett delprojekt i ”Jag kom, jag såg, jag stannade” och fokuset här är att hitta mellanrummen i statistiken. En fråga man arbetar med i projektet Hur kan vissa orter nära en storstad ha negativ befolkningsutveckling när detta bör vara en?

Nu letar projektet Dig som vill delta i en studie för att få en bild av hur man ser på Hofors. Ett kriterium för att få vara med är att du är bosatt i Hofors kommun samt att du har egen tillgång till att delta digitalt.

Hur ska studien genomföras?
Jernkontoret kommer att genomföra två digitala workshops per plats där man diversifierar deltagarna och därmed också perspektiven i denna fråga. Detta för att hitta fler ledtrådar och annorlunda formuleringar som leder närmare svaret på frågorna. Kompletterande kommer också intervjuer och workshops att genomföras med potentiella inflyttare till bruksorter, samt en netnografisk analys av den externa kommunikation som finns om orten i fråga.

Datum för workshop är 20 och 22 april och sista dag för anmälan är 16 april.

Låter det intressant?
Kontakta Eva Kjellsson på Entré Hofors.