Hofors Kommun logo, länk till startsida


Nationell stödchatt för alla våldsutsatta

Stödchatten.se är en plattform för utsatta personer där utbildade volontärer med högskolekompetens och gedigen kunskap om våld möter utsatta.

Nationell stödchatt

Stödchatten.se är till för alla våldsutsatta oavsett könstillhörighet eller vilken typ av brott man är drabbad av.
Stödchatten.se är en plattform för utsatta personer där utbildade volontärer med högskolekompetens och gedigen kunskap om våld möter utsatta, till en början tisdag och onsdagskvällar mellan 19 och 21.

Plattformen är konfidentiell och här kan man få stöd och hjälp kring sin utsatthet. Den är en del av Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour som är landets största kombinerade jour och har varit verksam sedan 1991 och har en kompetens kring våld och våldsutsatthet, samt brottsförebyggande arbete.