Hofors Kommun logo, länk till startsida


Vinterväghållning i Hofors kommun

När får jag skottat på min väg? Måste jag ta hand om plogvallen själv och vem ringer jag om jag har synpunkter?

Information om vinterväghållning

Frågorna kring vinterväghållning kan vara många.
Hoforshus svarar på några av dem och reder ut vem som har ansvar.