Hofors Kommun logo, länk till startsida


Svenskfinska flaggan

Tvåspråkig avdelning för kommunens ettåringar

Hofors kommun är ett finskt förvaltningsområde och på Ekens förskola erbjuder man nu en tvåspråkig avdelning (svenska och finska) för kommunens ettåringar.

Finskt förvaltningsområde

Att få tillägna sig sitt språk redan i förskolan är en bra start för fortsatt språkutveckling. Därför erbjuds kommunens ettåringar nu möjligheten att gå på en förskoleavdelning som är tvåspråkig, svenska och finska. En tvåspråkig avdelning gör att barnen kommer att få lära sig och utveckla det finska språket samt stärka sin kulturella identitet. Avdelningen finns på Ekens förskola.

Denna möjlighet erbjuds till den som känner tillhörighet till det finska språket. Det krävs inga förkunskaper eller att språket talas hemma varje dag.