Hofors Kommun logo, länk till startsida


Barnhänder som målar med vattenfärger

Information om allmän förskola

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola. Verksamheten är avgiftsfri 525 timmar/år (15 timmar/vecka) och följer skolans lov och terminer.

Det är förskolechefen på förskolan som beslutar hur 15-timmarstiden fördelas under veckan.

Ska barnet enbart ha allmän förskola (15 timmar avgiftsfritt) görs ansökan på blanketten Anmälan till förskoleplats.

Om barnet ska övergå till heltidsplats görs ansökan på blanketten Anmälan till förskoleplats. Avgiften reduceras automatiskt.

Om heltidsplatsen ska övergå till allmän förskola (15 timmar avgiftsfritt) sägs heltidsplatsen upp. Detta kan göras antingen genom kommunens e-tjänst eller genom att fylla i blanketten Uppsägning av plats inom förskola och fritidshem.

Handläggningstiden vid byte av platsalternativ är upp till 4 månader (garantitid).