Hofors Kommun logo, länk till startsida


Flicka som hjular i Värnahallen

Nya avgifter på badhus och idrottshallar i Hofors kommun

Från och med den första januari nästa år förändras avgifterna i simhallen och på idrottshallarna i Hofors kommun. En förändring som inte gjorts sedan 2008 och 1992.

Nya avgifter

I Hofors kommun finns många olika anläggningar för träning, tävling, rörelse, möten och social samvaro. Hoforshallen med simhall och idrottshall, Stålringen med ishall, fotbollsplaner och friidrottsarena, Värnahallen och många fler anläggningar. Anläggningarna kan bokas både för en hel säsong och för enstaka tillfällen. De flesta föreningar, privatpersoner och företag bokar lokaler som hyrs ut per timme och genom lokalbokningen på hofors.se kan du idag få en bra översyn och det är enkelt att skicka en bokningsförfrågan direkt.

Den 10 december beslutade kommunfullmäktige om de nya taxorna för entré till simhall, hyra av lokaler och idrottsanläggningar som kommer gälla från och med 1 januari 2020. Fritidsenheten som ansvarar för uthyrningen har under året gjort en översyn av befintliga avgifter och anläggningar då vissa delar av verksamheten har förändrats sedan tidigare taxor beslutats. Idag finns lokaler som inte längre är aktuella att hyras ut och några har tillkommit, det är viktigt att få enhetliga taxor för liknande lokaler och verksamheter. Inträdet till badet för ungdom har ändrats från 23 kronor till 25 kronor och för vuxen ändras avgifter från 45 kronor till 60 kronor.

Alla förändrade taxor hittar du i länk på denna sida.