Hofors Kommun logo, länk till startsida


Pin med Hofors kommunvapen

Hofors kommun redovisar plusresultat i delårsrapporten

Besparingsåtgärderna det beslutades om 2018 och som gäller för budget 2019 har gett resultat.
– Delårsrapporten per augusti visar på ett plusresultat vilket känns positivt, säger Linda-Marie Anttila, kommunstyrelsens ordförande.

Plusresultat i delårsrapport

Effekterna av besparingsåtgärderna som det beslutades om förra året börjar nu ge effekt.
När delårsrapporten för augusti 2019 presenteras visar den ett plusresultat på totalt 23 miljoner kronor.
Helårsprognosen ligger på 5,5 miljoner kronor.
Jämfört med årets budgeterade resultat på 12,2 miljoner kronor blir det en avvikelse på -6,7 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen är det missade utjämningsbidraget på 9,1 miljoner kronor.
Nämnderna visar ett positivt resultat och helårsprognos på 1,4 miljoner kronor efter perioden.
- Det här är ett direkt resultat av det otroliga arbete man har gjort i arbetet med att få en driftbudget i balans. Personalen har gjort ett imponerande jobb, säger Linda-Marie Anttila, kommunstyrelsen ordförande.