Hofors Kommun logo, länk till startsida


Avbruten cigarett

Rökfria utomhusmiljöer

Den 1 juli kommer en ny lag där flera områden utomhus får rökförbud. De områden som berörs är bland annat uteserveringar, lekplatser och busshållplatser.

Ny lag innebär flera rökfria miljöer

Den nya lagen innebär bland annat att Sverige får fler rökfria miljöer. Nytt är också att rökförbudet i de rökfria miljöerna omfattar alla ”rökningsprodukter”, även produkter som elektroniska cigaretter (e-cigaretter), örtprodukter och andra produkter som inte innehåller tobak eller nikotin.

Rökförbuden finns till för att undvika att människor, särskilt personer med astma och allergier, blir utsatta för farliga ämnen från röken. Ett annat syfte är att avnormalisera rökning och motverka att barn och ungdomar börjar röka.

Från den 1 juli kommer följande miljöer att omfattas av rökförbud:

 • Uteserveringar
  Rökförbud börjar gälla på uteserveringar till restauranger och caféer.
 • Entréer till rökfria lokaler dit allmänheten har tillträde
  Detta gäller entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, såsom butiker, bibliotek och restauranger.
 • Kollektivtrafiken
  Rökförbud på områden utomhus i anslutning till kollektivtrafik, som perronger, busshållplatser och taxizoner.
 • Lekplatser
  Rökförbud på alla lekplatser som allmänheten har tillgång till.
 • Idrottsanläggningar utomhus
  Rökförbud på inhägnande idrottsanläggningar. Rökförbud gäller även när anläggningarna används till annat än idrott, exempelvis vid konserter och liknande.

Rökförbud sedan tidigare

Sedan tidigare tobakslag ska det vara rökfritt på t.ex. skolgårdar, i lokaler där allmänheten har tillträde, på sjukhus, bussar, tåg och restauranger.