Hofors Kommun logo, länk till startsida


Logotyp Glokala Sverige

Förstärkt arbete med hållbarhetsmål

Hofors, Ockelbo och Sandviken är tre av 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige.

Gemensamt projekt med Ockelbo och Sandviken

Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige. Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Hofors, Sandviken och Ockelbo är tre av dem.
- Vi ser vårt deltagande i Glokala Sverige som ett startskott för arbetet med hållbarhetsmålen, säger Carina Westerberg, ordförande för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. I höstas skrev Ockelbo, Hofors och Sandvikens kommuner på en avsiktsförklaring för att ta avstamp i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 och vi hoppas nu att vi, i och med deltagandet i projektet, får en extra skjuts i det arbetet.

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.
- Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.
- Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida. Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Kontaktinformation

Åsa Holmberg, miljöstrateg, VGS

026-24 04 87

Pekka Johansson, pressekreterare, Svenska FN-förbundet

073-374 62 84

Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert, SKL
070-606 41 93