Hofors Kommun logo, länk till startsida


Rosa rosknoppar i gammalt fönster

Du kan ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Kontrollera om du har rätt till tillägg

Enligt tidigare uppskattningar från Pensionsmyndigheten kan så många som 100 000 pensionärer går miste om bostadstillägget som är ett tillägg till den allmänna pensionen. enligt Bostadstillägg betalas ut med i genomsnitt ca 2 400 kronor per månad – ett skattefritt tillägg till pensionen.
En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.
Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via Pensionsmyndighetens hemsida.