Hofors Kommun logo, länk till startsida


Jonatan Alamo Block kommunchef

Jonatan Alamo Block blir ny kommunchef i Hofors kommun

Jonatan Alamo Block har tackat ja till att bli Hofors kommuns nya kommunchef. Han kommer närmast från posten som barn- och utbildningschef i Falu kommun. Anställningsprocessen har genomförts i samråd inom organisationen och i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Samverkan har genomförts utan erinringar

Ny kommunchef i Hofors

Den 1 januari 2019 tillträder Jonatan Alamo Block som ny kommunchef i Hofors kommun.
Nuvarande tillförordnad kommunchef, Christian Rickardsson, återgår till sin tjänst som vd för Hoforshus AB.
Jonatan Alamo Block, 46 år, kommer närmast från posten som barn- och utbildningschef i Falu kommun. Dessförinnan har han arbetat bland annat inom skola och fackligt.
- Det har varit en bra rekryteringsprocess med många starka kandidater som sökt tjänsten som kommunchef i Hofors kommun. Jonatan Alamo Block har lång erfarenhet inom kommunal verksamhet vilket jag ser som en styrka. Jag är övertygad om att Jonatan är helt rätt person för de utmaningar Hofors kommun står inför i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Linda-Marie Anttila.
- Jag ser fram emot att börja min nya tjänst som kommunchef i Hofors. Hofors är en plats med otroligt många möjligheter, det finns mycket att bygga på. En stor utmaning som ligger framför oss är att få en ekonomi i balans. En annan utmaning är hur vi ska arbeta för att öka attraktionskraften för Hofors som kommun, helt enkelt hur vi kan få fler att förstå det hoforsbor redan vet-vilken fin kommun det här är. Jag upplever att det finns en stolthet över orten och man löser saker tillsammans, säger Jonatan Alamo Block.