Hofors Kommun logo, länk till startsida


Pojke i klassrum som läser

Nyheter rörande Infomentor

Hofors kommun använder idag Infomentor som lärplattform i grundskolan för att dokumentera skolarbetet och ha kommunikation med vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare kan exempelvis anmäla frånvaro för ditt barn, samt se schema, nyheter och få information om vilka arbetsområden och skoluppgifter ditt barn arbetar med just nu.

Nyheter angående lärplattformen Infomentor

För att säkerställa att du kommer åt korrekt information om just ditt barn har Hofors Kommun infört en e-tjänst för vårdnadshavarinloggning med Bank ID. Denna inloggningstjänst ersätter den äldre inloggningsmetoden vi haft där du fick uppgifter från skolan via en papperslapp med användarnamn och lösenord.

Du kommer åt e-tjänsten från kommunens hemsida www.hofors.se. Det finns en särskild inloggningspollett på startsidan strax ovanför sidfoten.

Infomentor har nu även släppt en app som du kan parkoppla med ditt Infomentorkonto. Då har du möjlighet att få push notiser så fort några nya händelser sker i Infomentor. Appen finns både för iOS via appstore och Android via google play. Sök efter InfoMentor Hub.

Observera att de äldre inloggningsrutinera med användarnamn och lösenord via papper slutar fungera från och med 1 oktober.