Hofors Kommun logo, länk till startsida


Sommarbild på Hofors kommunhus

Tillsyn av kemiska produkter i handeln

Under hösten kommer Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att kontrollera märkning av kemiska produkter i handeln.
Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar.

Kontroll av kemiska produkter

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning.
CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter.
Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner – genom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 150 andra kommuner. Under inspektionerna kommer Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att kontrollera följande:
• Att alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen. • Att faromärkningen är på svenska.
• Att barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning finns på de produkter där det krävs.