Hofors Kommun logo, länk till startsida


Liten pojke med smultron på strå i munnen

Lär känna våra nya Hoforsbor

Bli språkvän/idrottsvän

Några vanliga frågor och svar

Aktiviteten språkvän/idrottsvän är ett sätt att få nyanlända och tidigare Hoforsbor att träffas och prata med varandra.Syftet är att våra nyanlända snabbare ska lära sig både det svenska språket och de sociala koderna.

Det underlättar integrationen, förebygger fördomar och bidrar till ett Hofors där alla kan känna sig trygga och delaktiga.

Vem kan bli språkvän/idrottsvän

Du som är etablerad i samhället, kan språket och vill göra en insats för integrationen på din fritid. Du kan vara en person, en familj, ett företag eller en förening.

Vem kan få en språkvän/idrottsvän?

Du som relativt nyligen har invandrat till Sverige, kan anmäla dig för att träffa en språkvän/idrottsvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill engagera dig i en personlig kontakt.

Vad gör en språkvän/idrottsvän?

Du engagerar dig ideellt på fritiden med att välkomna och språkträna nyanlända. Du fungerar som en länk till det svenska samhället.

Får jag någon ersättning?

Nej, både språkvännen/idrottsvännen och den nyanlände deltar frivilligt utan ersättning.

Vad ska jag tänka på som språkvän/idrottsvän?

Det handlar om att umgås och ha roligt, byta kunskap och förstå varandras kulturer och vardag. Det är ett fint tillfälle att hitta nya vänner och utvecklas som människa.

Hur går det till?

Först anmäler du ditt intresse på en anmälningslapp. Integrationsenheten, genom Maria, kommer sedan att ta kontakt med dig och ge information om den person som du så småningom föreslås träffa. Första mötet sker tillsammans med Maria, som matchat ihop er utifrån era respektive önskemål, intressen och erfarenheter.

Hur länge pågår kontakten?

Så länge båda parter vill.

Vad gör vi när vi träffas?

Umgås och pratar. Man kan fika tillsammans, promenera, hitta på något att göra som båda har intresse av. Det är ni som bestämmer tillsammans.

Jag har anmält mig- varför har jag inte matchats ihop med någon?

Det kan ta olika tid allt från veckor till månader. Vi vill att era önskemål ska stämma överens och just då kanske det inte finns någon som passar just dina intressen.

Vi frågor funderingar eller mera information kontakta

Maria Grönlund, handläggare integrationsenheten
Mobil:070-0860248
E-mail:maria.gronlund@hofors.se