Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Biståndsenheten

Bistånd/insatser till personer i kommunen

Utreder, bedömer och beslutar om bistånd

Biståndsenhetens uppgift är att utreda, bedöma och besluta om behov av bistånd/insatser till personer i kommunen som behöver det. Biståndet/insatserna beviljas efter särskild prövning enligt gällande lagstiftning. Det är socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar vilka insatser man har rätt till.

Om Du vill komma i kontakt med kommunens biståndshandläggare för att få information om eller ansöka om bistånd/insatser är det till kommunens biståndshandläggare eller LSS-handläggare Du vänder dig.

Kontaktinformation

Biståndshandläggare

Samtliga biståndshandläggare har telefontid måndag - fredag
Kl 08.30-09.30


Enhetschef
0290 - 77 16 78

Biståndshandläggare Norra distriktet
0290 - 77 16 75

Biståndshandläggare Södra distriktet
0290 - 77 16 73

Biståndshandläggare Centrum
0290 - 77 16 94

Biståndshandläggare Torsåker kortids/boende-
samordnare

0290 - 77 16 72

Biståndshandläggare LSS/Socialpsykiatri
0290 - 77 16 83
0290 - 77 15 06

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Ansökan om insatser enligt LSS.docx
(32.4 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296