Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Text

Biståndsenheten

Utreda, bedöma och besluta om behov

Till personer i kommunen som behöver bistånd

Biståndsenhetens uppgift är att utreda, bedöma och besluta om behov av bistånd/insatser till personer i kommunen som behöver det. Biståndet/insatserna beviljas efter särskild prövning enligt gällande lagstiftning. Det är socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar vilka insatser man har rätt till.

Om Du vill komma i kontakt med kommunens biståndshandläggare för att få information om eller ansöka om bistånd/insatser är det till kommunens biståndshandläggare eller LSS-handläggare Du vänder dig.

Kontaktinformation

Biståndshandläggare

Samtliga biståndshandläggare har telefontid måndag - fredag
Kl 8:30 - 9:30

Enhetschef
0290 - 77 16 78

Biståndshandläggare Norra distriktet
0290 - 77 16 75

Biståndshandläggare Södra distriktet
0290 - 77 16 73

Biståndshandläggare Centrum
0290 - 77 16 94

Biståndshandläggare Torsåker korttids/boende-samordnare
0290 - 77 16 72

Biståndshandläggare LSS/Socialpsykiatri
0290 - 77 16 83
0290 - 77 15 06

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296