Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Sammanträdesdatum

Nämndernas, styrelsens, fullmäktiges samt revisionens sammanträdesdatum i Hofors Kommun

År 2017

Sammanträdesdatum

Nämnd/Styrelse

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


21

21

25

23**
19**

17

14

12

Kommunstyrelsen

31

 

28

28


2

20


29

26

24

21


Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd*

24

21

21

25

23

20


29

26

24

29

ev 20

Barn- &
Utbildningsnämnden

24

21

21

25


13


22

19

17

14

12

Socialnämnden

26

23

23

26

17

15


24

21

19

16

14

Revisionen


3

10

10

23
11


9

7

*  tidigare Miljö- & Byggnadsnämnden
** Äger rum i Torsåker

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296