Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Matrikel

Namnförteckning över personer med politiska uppdrag inom kommunens nämnder och styrelser

Matrikel är en namnförteckning över personer med politiska uppdrag inom kommunens nämnder och styrelser, mandatperioden 2015-2018.

Publicerade uppgifter utöver namn är frivilligt för varje person. I listan till vänster klickar du på namnet på den person du önskar information om.

Saknas någon uppgift kontakta någon av nämndsekreterarna.

Kontaktinformation

Linda Höglin, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
0290- 77 14 25
linda.hoglin@hofors.se

Thomas Hermansson, barn- och utbildningsnämnden
0290-77 14 20
Thomas.Hermansson@hofors.se

Fredrik Segersteén, socialnämnden
070-086 00 47
Fredrik.Segersteen@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296