Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
måndag 25 maj 2015

Har du/ni något Evenemang som skall läggas ut i evenemangskalendern? Vänd dej till FoCus-Informationscentral och Turistbyrå så hjälper vi dej.
E-post: focus@hofors.se
tel: 0290-77 14 01
fax: 0290-220 55

Välkommen till oss

Vi är den lilla kommunen som har nästan allt.
Det vi inte själva har, är det nära till.
I vår kommun bor man billigt och lever rikt.
Gå gärna på upptäcktsfärd på vår hemsida.

Inflyttarservice, ger dig information om barnomsorg, boende, arbete, fritid, utbildning mm.

Medborgarförslag, Som invånare i Hofors kommun har du möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Synpunktshantering, du kan lämna dina synpunkter via formulär

Kontaktinformation
Hofors Kommun
813 81  HOFORS
Besöksadress: Granvägen 8
Öppettider:8-12, 13-16 (fredagar kl 15)
Avvikande öppettider
Växel: 0290-290 00
Fax:   0290-460 52
Org nr: 212000-2296
hofors.kommun@hofors.se

Vänligast i Sverige - Hofors kommun

Vill du ha din bild publicerad på hofors.se förstasida, eller någon av våra undersidor?
Bilden bör helst vara i jpg-format och på första sidan är måtten på bilder;
den övre 980x98 px och de längst ned 150x70 px. Om andra mått skickas, så beskär vi bilden.
Skriv ditt namn och var bilden är tagen, skicka den till hofors.kommun@hofors.se

Hoforshus -allmännyttigt bostadsföretag
Hofors Elverk ägs av Hofors kommun och distribuerar elenergi över eget nätverk
Hoforsenergi är tillsammans med tre kommunerna delägare i den lokala verksamheten hos Värmevärden
 • Gästrikeleden 40 år
  Vill du vara med och fira är du välkommen att delta på något eller några av våra arrangemang.
  Läs mer
 • Ändrat pris för vissa småhustomter i Hofors kommun
  Kommunfullmäktige beslutade den 18/5 att fastställa priset för vissa småhustomter till 100 kronor styck.
  Läs mer
 • Ingen vindkraftpark Tjärnäs
  Kommunfullmäktige beslutade igår att använda sin vetorätt och avstyrka E.ONs ansökan om vindkraftpark.
  Läs mer
 • Föreningar är välkomna att lämna önskemål om lokalbokning från hösten.
  Senast 2015-06-19 ska ansökan ha inkommit till Hofors kommun
  Läs mer
 • Hälsovecka 37
  Vill din förening/organisation erbjuda en aktivitet, föreläsning eller något annat under veckan?
  Läs mer

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se