Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Synpunkter & klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheterna inom Barn & Utbildning?

1. Kontakta berörd personal

Om du har synpunkter på verksamheten ska du i första hand vända dig till den förskola eller skola det berör. Det kan vara personalen på respektive förskoleavdelning eller klasslärare/mentor i skolan.

2. Kontakta berörd rektor/förskolechef

Om du upplever att du inte får gehör för dina åsikter så vänder du dig till berörd rektor/förskolechef.

3. Kontakta skolchef/barn- och grundskolechef

Om du inte är nöjd med hur berörd förskolechef/rektor behandlat ärendet kan du vända dig till skolchefen eller barn- och grundskolechefen: bun@hofors.se.

4. Anmälan till Skolinspektionen

Om du anser att kommunen inte fullgör sitt uppdrag enligt lagar och förordningar kan du göra en anmälan till Skolinspektionen som har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet, skola och vuxenutbildning.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296