Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Dödsboanmälan

Bouppteckning eller dödsboanmälan

Hur går det till?

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre respektive två månader efter dödsfallet. Förutsättningar för att få göra en dödsboanmälan är att tillgångarna i dödsboet endast täcker kostnaden för begravning och de utgifter som uppkommit med anledning av dödsfallet.

Bistånd till begravningskostnad och gravsten

När dödsboet saknar helt eller delvis tillgångar till begravningskostnaden/gravsten kan dödsboet söka ekonomiskt bistånd till dessa kostnader. Vid behov av ekonomiskt bistånd är det bra om dödsbodelägarna kontaktar kommunen innan beställning görs hos begravningsbyrå.

Biståndsnormen för begravning och gravsten är 50 % av gällande basbelopp. Basbeloppet för år 2023 är 52 500 kronor.

Om kostnaderna för begravning/gravsten överstiger 26 250 kronor, inräknat de tillgångar som finns i dödsboet, är det dödsbodelägarna som står för överstigande kostnad.

Taxa för tillfällig dödsboförvaltning

Det gäller dödsbo där det inte finns någon dödsbodelägare. Socialnämnden är ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess att det står klart att det ej finns några dödsbodelägare och ärendet går till Allmänna arvsfonden.

Taxan är utformad som en timtaxa motsvarande 0,8 % av gällande prisbasbelopp, för 2023, 420 kronor/timme.

Kontakt Individ & Familjeomsorg

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Individ & Familjeomsorg

Aktuellt i Hofors kommun