english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunFluga på blad med vattendroppar

Vad gör vi för att minska smittspridning

Vi har vidtagit åtgärder för att minska smittspridning.

Åtgärder

  • Sedan 13 mars råder besöksförbud på våra äldreboenden och boenden enligt LSS. Sedan 1 april råder ett nationellt besöksförbud på äldreboenden.
  • Vi har förstärkt informationen om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.
  • Vi informerar våra medarbetare att stanna hemma även vid lindriga symtom.
  • Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer. Vissa aktiviteter, som går att hållas utomhus, genomförs fortfarande.