english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Pin med Hofors kommunvapen

FAQ

Vi får en del frågor och funderingar till Socialnämnden.
Här publicerar vi en FAQ med några av de vanligaste frågorna.
FAQ:n kan komma att uppdateras.

FAQ

Kommer personal att erbjudas provtagning?
- Det är inte vi som kommun som bestämmer vilka som provtas. Vi kan endast lämna en önskan till Region Gävleborg. I första hand kommer nyckelpersoner att provtas. Även om 1177 i vissa fall uppger att enhetschef kan besluta om personalprovtagning så stämmer inte det, enhetschef kan inte besluta om provtagning.

Får man berätta om det finns en smittad på ett boende?
- Nej, enligt patientsekretessen kan vi inte göra det. Däremot berättar vi för tjänstgörande personal om det behövs skyddsutrustning, precis som vi gör vid till exempel magsjuka.

Om brukaren säger att man får berätta för alla att hen har Covid-19, hur gör jag då?
- Har du samtycke från brukaren får du berätta. Här gäller det dock att överväga noga om varför du ska berätta för någon och hur samtycket gavs.

Vem bestämmer om skyddsutrustning ska användas vid vård?
- Ansvarig sjuksköterska gör den bedömningen inom den kommunala hälso- och sjukvården. Inom hemtjänst och LSS där primärvården har ansvaret för hälso- och sjukvården är det enhetschef som fattar beslut om användande av skyddsutrustning.

Vad ska vi använda för skyddsutrustning?
- Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande skyddsutrustning. Är du osäker på vad som gäller kontakta din enhetschef. 

Vad gör jag om jag misstänker att en brukare har smitta?
- Kontakta ansvarig sjuksköterska, som tar kontakt med läkare. Därefter görs en bedömning om provtagning ska ske eller inte. Vid misstanke om smitta eller om smitta konstateras kommer vi att agera för att minimera risken för att andra brukare och vår personal ska smittas.

Vad händer om vi får smittade brukare på våra boenden?
- Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vi kommer dock använda skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden.

När ska jag stanna hemma från jobbet och hur länge?
- Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Har du symtom på förkylning eller luftvägsinfektion ska du vara hemma till dess att du varit symtomfri i två dygn.

Vad gör Hofors kommun för att minska smittspridning?
- Sedan 13 mars råder besöksförbud på våra äldreboenden och boenden enligt LSS. Sedan 1 april råder ett nationellt besöksförbud på äldreboenden. Vi har förstärkt informationen om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning. Vi informerar våra medarbetare att stanna hemma även vid lindriga symtom. Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer. Vissa aktiviteter, som går att hållas utomhus, genomförs fortfarande.