Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Dödsboanmälan

Bouppteckning eller dödsboanmälan

Hur går det till?

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre respektive två månader efter dödsfallet. Förutsättningar för att få göra en dödsboanmälan är att tillgångarna i dödsboet endast täcker kostnaden för begravning och de utgifter som uppkommit med anledning av dödsfallet.

Bistånd till begravningskostnad och gravsten

När dödsboet saknar helt eller delvis tillgångar till begravningskostnaden/gravsten kan dödsboet söka ekonomiskt bistånd till dessa kostnader. Vid behov av ekonomiskt bistånd är det bra om dödsbodelägarna kontaktar kommunen innan beställning görs hos begravningsbyrå.

Biståndsnormen för begravning och gravsten är 50 % av gällande basbelopp. Basbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor.

Om kostnaderna för begravning/gravsten överstiger 23 250 kronor, inräknat de tillgångar som finns i dödsboet, är det dödsbodelägarna som står för överstigande kostnad.

Taxa för tillfällig dödsboförvaltning

Det gäller dödsbo där det inte finns någon dödsbodelägare. Socialnämnden är ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess att det står klart att det ej finns några dödsbodelägare och ärendet går till Allmänna arvsfonden.

Taxan är utformad som en timtaxa motsvarande 0,8 % av gällande prisbasbelopp, för 2019, 372 kronor/timme.

Kontaktinformation

Eva Sundberg
0290 - 77 17 25

Anette Högman
0290 - 77 17 31

Besöksadress
Granvägen 8

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Broschyr dödsboanmälan.pdf
(475.4 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296