Hofors Kommun logo, länk till startsida


Anmälan

Det finns tillfällen då du är skyldig att anmäla till kommunen. Du är skyldig att anmäla följande till kommunen:

  • Serveringsansvarig personal
  • Egen kryddning av spritdryck
  • Provsmakning om du har stadigvarande serveringstillstånd
  • Betydande förändring av verksamheten så som ändrade ägarförhållande, ändrade styrelseförhållanden, ombyggnationer m.m.

Du hittar blanketter för anmälan på kommunens hemsida, www.hofors.se/individ- och familjeomsor/serveringstillstånd