Hofors Kommun logo, länk till startsidaIndivid- & Familjeomsorg

Individ och familjeomsorg i Hofors kommun

Vårt uppdrag inom socialtjänsten

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgift är att ge hjälp och stöd i sociala frågor. Alla som bor i kommunen kan få hjälp genom att ansöka om bistånd eller genom rådgivning i vissa fall. För att få vissa insatser krävs ett särskilt myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning. Individ- och familjeomsorg utreder och fattar beslut om dessa insatser.

Hofors kommun söker familjehem/kontaktfamiljer/kontaktpersoner

Intresserad? Vill Du veta mer?
Kontakta individ- och familjeomsorgens reception, tfn 0290 - 77 17 20, måndag-fredag kl 08.00-12.00 eller gå in på lediga tjänster i Hofors kommun

I broschyren - Vill du öppna ditt hem för någon som behöver det? Pdf, 409.2 kB.
kan du läsa mer om att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Mer information

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Granvägen 8

Har du frågor eller synpunkter går det bra att kontakta oss via mail:
ifo@hofors.se

Kontaktinformation

Individ- och familjeomsorgen
Reception IFO
0290- 77 17 20
Måndag - Fredag kl 08.00 - 12.00
Övrig tid: 0290-290 00
ifo@hofors.se

Biträdande socialchef
IFO/LSS och socialpsykiatri
Heidi Bolstad
0290-77 17 10
heidi.bolstad@hofors.se

Enhetschef barn- och familjeenheten
Annelie Klang
0290-77 16 91
annelie.klang@hofors.se

Enhetschef vuxenenheten
Emma Lundin
0290-77 17 28
emma.lundin@hofors.se


Fax
IFO 0290-460 51