english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunIndivid- & Familjeomsorg

Individ och familjeomsorg i Hofors kommun

Vårt uppdrag inom socialtjänsten

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgift är att ge hjälp och stöd i sociala frågor. Alla som bor i kommunen kan få hjälp genom att ansöka om bistånd eller genom rådgivning i vissa fall. För att få vissa insatser krävs ett särskilt myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning. Individ- och familjeomsorg utreder och fattar beslut om dessa insatser.

Hofors kommun söker familjehem/kontaktfamiljer/kontaktpersoner

Intresserad? Vill Du veta mer?
Kontakta individ- och familjeomsorgens reception, tfn 0290 - 77 17 20, måndag-fredag
kl 08.00-12.00 eller gå in på lediga tjänster i Hofors kommun

Mer information

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Granvägen 8

Har du frågor eller synpunkter går det bra att kontakta oss via mail:

ifo@hofors.se

Kontaktinformation

Individ- och familjeomsorgen
0290- 77 17 20
Måndag - Fredag kl 08.00 - 12.00

Heidi Bolstad, områdeschef
heidi.bolstad@hofors.se

Annelie Klang, enhetschef barn- och familj, biståndsenheten
annelie.klang@hofors.se

Emma Lundin, tf enhetschef vuxenenheten, administrationsenheten
emma.lundin@hofors.se


Fax
IFO 0290-460 51