Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Individ- & Familjeomsorg

Individ och familjeomsorg i Hofors kommun

Vårt uppdrag inom socialtjänsten

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgift är att ge hjälp och stöd i sociala frågor. Alla som bor i kommunen kan få hjälp genom att ansöka om bistånd eller genom rådgivning i vissa fall. För att få vissa insatser krävs ett särskilt myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning. Individ- och familjeomsorg utreder och fattar beslut om dessa insatser.

Hofors Kommun söker familjehem

Av olika skäl kan barn- och ungdomar under en kortare eller längre tid behöva bo i familjehem.

Det kan handla om föräldrars missbruk, sjukdom eller andra sociala svårigheter som gör att barnet eller ungdomen inte får det stöd som behövs i uppväxten eller om andra orsaker som gör att man behöver miljöombyte.

Intresserad? Vill Du veta mer?
Kontakta individ- och familjeomsorgens reception eller gå in på länken.

Mer information

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Granvägen 8

Kontaktinformation

Individ- och familjeomsorgen
0290- 77 17 20
Måndag - Fredag kl 08.00 - 12.00

Pernilla Neuman, chef individ och familjeomsorg
pernilla.neuman@hofors.se

Fax
IFO 0290-460 51

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296