english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunHofors kommun

Haga trädgårdar/Växthuset

En plats där både människor och plantor växer

Växthuset startade som ett socialt projekt men har blivit så mycket mer

I Haga Trädgårdar förenas forskning och utveckling, sociala insatser genomförs för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver arbetsträning, praktik och språkträning. Entreprenörskap blandas med odling av grödor och försäljning.

Framtid Haga startade som ett socialt projekt men har blivit så mycket mer under årens lopp. Dess syfte är nu både arbetsmarknadsinsatser, grön rehabilitering, försäljning av grödor till kommunens verksamheter (exempelvis skolor och äldreomsorg) och unika utvecklingsprojekt.

I det 1 200 m2 stora växthuset går det vanligtvis också att fika på caféet, men i augusti 2021 drabbades växthuset av en brand. Branden har lett till att caféverksamheten har varit stängd under en tid. Vi söker nu dessutom en ny entreprenör som vill driva caféet. Även Arbetsmarknads- och integrationsenhetens (AMI:s) verksamheter har blivit påverkade av branden då delar av växthuset fick både brand-, rök- och vattenskador.

Återställande av växthuset pågår och beräknas vara klart v. 27. Håll utkik på vår hemsida för aktuell information!

Projekt i växthuset

I växthuset pågår flera test- och utvecklingsprojekt, just nu testar Högskolan i Gävle en ny växthusteknik som sparar energi. Det är projekt som delvis finansieras av europeiska strukturfonden tillsammans med Region Gävleborg och europeiska jordbruksfonden. Projekten skulle kunna bidra till att stärka svensk livsmedelsproduktion. Det leder till att vi kan bli mer självförsörjande framöver, vilket i längden innebär att vi får en tryggare livsmedelsförsörjning.

På Framtid Hagas hemsida kan du läsa mer om projekten.

Kontaktinformation

Pernilla Neuman

Verksamhetschef LSS/psykiatri enheten, Arbetsmarknad- och integrationsenheten

pernilla.neuman@hofors.se

 

Kjell Johansson

VD Entré Hofors

kjell.johansson@hofors.se