english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunVy över sjö

Arbetsmarknad & Integration

Arbetsmarknad & Integration (AMI) en länk mellan medborgaren och arbetsmarknaden

Vårt uppdrag

Arbetsmarknad- och integrationsenheten är en strategisk enhet för kommunens medborgare. Enheten arbetar aktivt för att inkludera invånarna i samhället och arbetsmarknaden.

Hofors kommun tror på att en bra integration av nyanlända och människor som står utanför samhället sker bäst genom att snabbt komma in på arbetsmarknaden. En lyckad integration är en förutsättning för ökad delaktighet i samhället, en bättre hälsa hos individen och lägre samhällskostnader.

Ett arbete är ett steg in i samhället

Ett arbete ger självförtroende och kontakter in i samhället. AMI arbetar aktivt för att inkludera individer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbete och studier. Detta gör vi exempelvis genom täta kontakter med en handläggare som finns för att stötta och coacha individen vidare mot målet.

Kontaktuppgifter

Thida Naing, arbetsmarknadshandläggare
thida.naing@hofors.se

Helena Johansson, arbetsmarkandshandläggare
helena.johansson@hofors.se

Anna Westrin, arbetsmarknadshandläggare
anna.westrin@hofors.se

Maria Andersson, arbetsmarknadshandläggare
maria.andersson1@hofors.se

Helena Abrahamsson, utredningsassistent KAA-handläggare
helena.abrahamsson@hofors.se

Christina Hansson, arbetsledare AMI Haga Trädgårdar
christina.hansson1@hofors.se

Timo Lahti, projektsamordnare AMI
timo.lahti@hofors.se

Inger Elisson-Wigö, integrationssamordnare
inger.ew@hofors.se

Maria Grönlund, arbetsmarknadshandläggare
maria.gronlund@hofors.se

Ahmednur Ibrahim Ali, integrationsassistent, ansvarig Träffpunkten
ahmednur.ibrahim.ali@hofors.se

Amanuel Tesfay Miriach, integrationsassistent
amanuel.tesfay.miriach@hofors.se

Hans Rydal, handledare Serviceenheten
hans.rydal@hofors.se

Lars Lilja, handledare Serviceenheten
lars.lilja@hofors.se

Kontaktinformation

Pernilla Neuman, Verksamhetschef individ- och familjeomsorg, LSS/Psykiatrienheten, Arbetsmarknad och Integration
pernilla.neuman@hofors.se

Olof Wallin, enhetschef
olof.wallin@hofors.se

Ahmed Al-Rakhami, administratör AMI
070-167 08 85
ahmed.ateik.ali.al-rakhami@hofors.se

Besöksadress
Centralgatan 15 A HOFORS