Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Kansanterveystavoite

Hoforsin kunnan kansanterveystavoite

Ruotsin kansallinen kansanterveyspolitiika sisältää yksitoista tavoitealuetta, joilla on suurin vaikutus ruotsin kansanterveyteen. Yleinen tavoite on luoda sosiaaliset lähtökohdat, jotka ajan myötä johtavat kansan parempaan terveyteen. Erityisen tärkeää on riskiryhmien terveyden parantaminen. Hallituksen lakiesityksen 2007/08:110 tärkein viesti on, että uudistuneen kansanterveyspolitiikan tulee ottaa huomioon kokonaisuus, jossa yksilön tarpeet muodostavat perustan.

Yksitoista kansanterveystavoitetta

 • Osallistuvuus ja vaikutus yhteiskuntaan
 • Taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet
 • Lasten ja nuorten kasvuedellytykset
 • Työterveys
 • Ympäristö ja tuotteet
 • Terveyttä edistävä terveyden- ja sairaanhoito
 • Tartuntasuoja
 • Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys
 • Liikunta ja aktiivisuus
 • Ruokatavat ja ruoka-aineet
 • Tupakka, alkoholi, huumeet, doping ja pelaaminen

Kontaktinformation

Yhteystiedot

Kansanterveystyöryhmän puheenjohtaja

Kenneth Axling, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja
0738094131
kenneth.axling@hofors.se


Länkar

Linkit