Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors

Kansanterveys Hoforsin kunnassa

Kansanterveys on käsite, joka tarkoittaa asukkaiden terveydentilaa, ottaen huomioon sekä terveyden tason, että jakautumisen. Hyvä kansanterveys ei tästä syystä tarkoita ainoastaan kohtuullista terveydentilaa, vaan sen tarkoittaa myös terveyden kohtuullista jakaututumista kansan kesken. Kansanterveyskysymykset ovat niin yksilön kuin kansan asia. Asukkaiden terveys on tärkeä resurssi ja vahva pohja yhteiskunnan positiiviselle kehittymiselle.

Hyvällä kansanterveydellä tarkoitetaan usein hyvää elämänlaatua, korkeaa eliniän keskiarvoa, alhaista sairastavuutta sekä tasaista terveyttä asukkaiden kesken. Ihmisen terveyteen vaikuttaa useat eri asiat. Sosiaalinen verkosto, sosiaalinen tuki, perhe ja läheiset vaikuttavat positiivisesti hyvään terveydentilaan. Tiettyihin olosuhteisiin, kuten ikään, sukupuoleen ja perimään emme voi tietenkään vaikuttaa. Ihmisten elämäntavat ovat kuitenkin asioita joilla on suuri merkitys ja joihin voimme vaikuttaa, kuten ruokailutottumukset, liikunta, tupakointi jne.

Lähde: Kansanterveyskysymysten virasto


Hoforsin kunnassa

Hoforsin kunnan kansanterveystyön tavoitteena on ”kansalaisten terveyden lisääntynyt tasa-arvoisuus”. Tähän pyritään antamalla lapsille ja nuorille hyvät ja turvalliset olosuhteet kasvuun, sillä sen on todettu olevan tärkeä osa kansanterveyttä pitkällä tähtäimellä.

Kontaktinformation

Yhteystiedot

Kansanterveystyöryhmän puheenjohtaja

Kenneth Axling, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja
0738094131
kenneth.axling@hofors.se

Kansanterveystyöryhmän sihteeri

Christina Eriksson Östblom, kansanterveyssuunnittelija
0290-77 14 16
070-2899230
christina.eriksson@hofors.se

Länkar

Linkit