english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunRuotsin-Suomen ja Suomen lippu

Suomen kielen hallintoalue

Mahdollisuudet käyttää ja kehittää suomen kieltä Hoforsin kunnassa

Suomen kielen hallintoalue – Mitä se merkitsee?

Hoforsin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, mikä merkitsee, että kunnalla on erityinen vastuu kannustaa kuntalaisia käyttämään suomen kieltä. Tämä tehdään kunnan toiminnassa eri toimenpiteiden avulla. Niillä luodaan sitä haluaville mahdollisuus käyttää suomea, jotta he pystyisivät säilyttämään äidinkielensä ja kehittämään sitä.

Asioiden käsittely suomen kielellä

Sinulla on Hoforsin kunnassa mahdollisuus käyttää suomea sekä kirjallisesti että suullisesti asiasi käsittelyssä. Suomenkielistä henkilökuntaa ei ole aina paikalla, mutta yritämme mahdollisimman nopeasti löytää sopivan ratkaisun tarpeittesi pohjalta.

Jos haluat, että asiasi käsitellään suomeksi, ota asia esille asiasi käsittelijän kanssa.

Suomenkielinen verkkosivusto

Osa kunnan verkkosivustosta on käännetty suomeksi. Siellä on tietoja kunnan eri toiminnoista ja palveluista, kuten vanhustenhuolto, esikoulu ja kirjasto.

Esikoulu

Monikielisyydestä on etua, ja oman äidinkielen harjoittelu jo esikoulussa on hyvä alku kielitaidon jatkuvalle kehitykselle. Hoforsin kunnassa lapsellasi on mahdollisuus päästä suomenkieliseen esikouluun. Ota yhteys vastaavaan esikoulun johtajaan, jos olet kiinnostunut saamaan lapsesi suomenkieliseen esikouluun.

Kunnalla on erityinen tehtävä auttaa lasta löytämään aktiivisilla toimenpiteillä oman kulttuuri-identiteettinsä ja tuoda esille suomen kieltä ja kulttuuria koko yhteiskunnalle. Sen vuoksi Hoforsin kunta on mukana eri hankkeissa, joissa esikoulua käyvät lapset saavat oppia joitakin asioita maasta nimeltä Suomi sekä suomalaisia sanoja ja lauluja.

Suomen kieli koulussa

Hoforsin kunta tarjoaa äidinkielen opetusta suomen kielellä myös lapsille, jotka eivät puhu sitä kotonaan joka päivä. Aineella "Äidinkieli – suomi kansallisena vähemmistökielenä" on oma kurssisuunnitelmansa, ja sen tulee tukea oppilaan kehitystä monikieliseksi sekä antaa samalla oppilaalle lisää tietoa omasta kulttuuritaustastaan.

Hoforsin kunta tarjoaa myös äidinkielentukea suomen kielessä esikoululuokalla oleville lapsille.

Vanhustenhuolto

Kaikilla on oikeus hyvään elämään, ja sinun, joka tarvitset tukea ja huolenpitoa voidaksesi elää tulevaisuudessakin entiseen tapaan, pitää pystyä käyttämään äidinkieltäsi ja nauttimaan omasta kulttuuristasi.

Hoforsin kunnassa on tarjolla suomenkielistä kotipalvelua. Suomenkielistä henkilökuntaa ei ole aina paikalla, mutta toimimme aktiivisesti tarpeittesi täyttämiseksi. Jos sinulle on myönnetty kotipalvelu, pyydä, että sen hoitaa suomenkielinen henkilökunta.

Ota yhteys avuntarpeenkäsittelijöiden johtajaan, jos olet kiinnostunut kotipalvelun tai muun vanhustenhuollon saamisesta suomen kielellä.

Kirjasto

Kirjasto on kohtauspaikka niille, jotka haluavat tavata muita ihmisiä ja puhua suomea. Tarjolla on suuri valikoima suomenkielisiä lehtiä ja kirjoja, ja siellä toimii myös kirjallisuuspiiri. Kirjasto järjestää myös eri tapahtumia sekä suomen että ruotsin kielellä.

Kirjat, lehdet ja elokuvat

Kirjastossa on kirjoja kaikenikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Kirjastossa on myös suomenkielisiä äänikirjoja ja elokuvia. Lisäksi siellä on suuri valikoima suomenkielisiä aamulehtiä ja eri aikakauslehtiä.

Suomenkielisiä kirjoja voi tilata tai varata myös muista kirjastoista, ellei haluttua kirjaa ole Hoforsin kirjaston omassa valikoimassa. Voit myös jättää omia ehdotuksiasi kirjahankinnoista.

Kirjallisuuspiiri

Suomenkielinen kirjallisuuspiiri kokoontuu kerran kuukaudessa. Kirjallisuuspiirissä luetaan etupäässä suomalaisten kirjailijoiden kirjoittamia kirjoja, joista keskustellaan sen jälkeen viihtyisän kahvituokion aikana. Ota yhteys kirjastoon, jos olet kiinnostunut osallistumisesta siihen.

Tapahtumat

Kirjasto järjestää toisinaan kirjailijavierailuja sekä suomen että ruotsin kielellä. Vierailut huipentuvat useimmiten seminaariin, jossa on mahdollista keskustella esim. kirjan juonesta tai muista aiheista, kuten kulttuuri-identiteetti. Kirjasto järjestää myös näyttelyitä Hoforsin historian ja kulttuuriperinnön esiin tuomiseksi. Aina silloin tällöin kirjastossa järjestetään myös kilpailuja tai askartelua suomalaisen aiheen pohjalta.

Gävleborgin kielipaketti

Monikielisyys on rikkautta. Sen vuoksi kirjasto jakaa lahjapaketteja pikkulapsille. Niihin sisältyy muun muassa kaksikielinen laulukirja siihen liittyvine suomen- ja ruotsinkielisine CD-levyineen.

Kudontakahvila

Kunta järjestää yhteistyössä opintoliitto Vuxenskolanin kanssa kudontakahvilan. Se on tarkoitettu sinulle, joka haluat tehdä käsitöitä yhdessä muiden kanssa ja samalla rupatella suomeksi ja kuunnella suomenkielistä puhetta. Kaikki eivät kudo, vaan monet tulevat vain nauttimaan iloisesta ja leppoisasta seurasta.

Alueelliset kulttuuritapahtumat

Hoforsin kunta järjestää yhdessä Sandvikenin, Gävlen ja Älvkarlebyn kuntien, Riksteatern Gävleborgin ja paikallisten teatteriyhdistysten kanssa alueellisia kulttuuritapahtumia. Suomalaisesta kulttuurista ja suomen kielestä nauttimisen lisäksi voi myös tavata muita alueella suomea puhuvia.

Haluatko lisätietoja?

Onko sinulla kysyttävä tai omia ideoita. Ota yhteys koordinoijaan.

Kontaktinformation

Yhteystiedot

Jenny Hammar, Koordinaattori suomen kielen hallintoalue
0290-77 14 50 jenny.hammar@hofors.se

Maria Hedlund, Södra förskolan - Rehtori
070-086 01 06
maria.hedlund1@hofors.se

Lotta Nordström, Norra förskolan - Rehtori
073-981 93 14

ann-charlotte.nordstrom@hofors.se

Mari Rickardsson, Torsåker förskola - Rehtori
070-086 00 12

mari.rickardsson@hofors.se

Anders Bjerned, Osastopäällikkö Oppilasterveys ja -tuki
070-289 92 14
anders.bjerned@hofors.se

Avustusyksikkö (Biståndsenhet) (Vanhustenhuolto)
070 - 086 01 62

Hoforsin kirjasto
0290-77 15 40

biblioteket@hofors.se