Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Kansalliset vähemmistöt & vähemmistökielet

Kansalliset vähemmistöt & vähemmistökielet

Kaikilla on oikeus ihmisoikeuksiinsa

Vähemmistöt ovat olleet ja ovat yhtä vaarassa sekä eriytymiselle että syrjinnälle. Tämä on ihmisoikeuksia vastaan. Vähemmistöpolitiikan tarkoitus on taata vähemmistöille samat mahdollisuudet ihmisoikeuksiinsa sekä vapauteen, kuten enemmistöväestöllä.

Vuonna 1998 Eurooppaneuvosto päätti puitesopimuksessa kansallisten vähemmistöjen suojasta. Sopimuksen mukaan tietyt ihmisoikeudet, kuten syrjinnän puolustaminen, uskonnonvapaus ja sananvapaus täytyy taata henkilön omalla kielellä. Samana vuonna kirjattiin alkavaksi eurooppalainen peruslaki alueellisista- ja vähemmistökielistä (vähemmistökielten sopimus), jonka tarkoituksena on ylläpitää kultuurillista rikkautta ja pitää kulttuuri elävänä. Ruotsi päätti allekirjoittaa sopimuksen joulukuussa 1999, jonka jälkeen se astui voimaan vuonna 2000.

Ketkä kuuluvat kansalliseen vähemmistöön

Sopimukseen liittymisen yhteydessä päätettiin, että Ruotsin kansalliset vähemmistöt ovat saamelaiset, ruotsinsuomalaiset, länsipohjalaiset, juutalaiset ja romanit. Vähemmistökieliä ovat saame, suomi, meänkieli, jiddiš ja romanikieli. Yhteistä kaikille kansallisille vähemmistöille on se, että niillä on uskonnollinen, kielellinen, perinteinen tai kulttuurillinen merkitys, tahto ja pyrkimys pitää yllä omaa identiteettiä, ja historiallisesti pitkäaikainen suhde Ruotsiin. Jokaisella yksilöllä on oikeus päättää itse kuulumisestaan vähemmistöryhmään, sekä valita haluaako hyödyntää oikeuksiaan vai ei. Ketään ei pakoteta kuulumaan kansalliseen vähemmistöön.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296