Kvinnojouren Rosen

Våld i nära relation

Vet du att.....

 • kvinnomisshandlare finns i alla samhällskikt
 • våldet blir grövre för varje misshandelstillfälle
 • misshandlade kvinnor stannar i fruktan för sitt liv
 • våld i nära relationer är makt och kontroll
 • män som misshandlar får erotiska kickar av våldet
 • kvinnomisshandlare växlar mellan våld och värme
 • kvinnomisshandlaren isolerar sin kvinna
 • pornografi uppmuntrar misshandel
 • pornografi är övergrepp mot kvinnor
 • kvinnor sällan berättar för andra att de är utsatta;de vet inte vem de ska tala med
 • var tredje kvinna som söker hjälp på kirurgmotttagningar har skador efter misshandel
 • en kvinna var tionde dag dödas av en man som hon känner. Det blir 40-50 kvinnor varje år i Sverige

Adress:
Kvinnojouren Rosen
Box 113
813 22 Hofors

E-post:
kvinnojouren.rosen@telia.com
Telefon:
0290 - 203 88

Du får vara anonym.
Vi har tystnadsplikt.