Kvinnojouren Rosen

Kvinnojouren Rosen

Vi hjälper dig...
Med det du vill, till exempel råd, stöd eller skyddat boende.

Vi följer med som stöd till...
Polis, Myndigheter, Sjukvården eller vid Rättegång.

Du får vara anonym.
Vi har tystnadsplikt.

Vi bryr oss om hur du har det.
Telefon: 0290 - 203 88

Adress:
Kvinnojouren Rosen
Box 113
813 22 Hofors

E-post:
kvinnojouren.rosen@telia.com
Telefon:
0290 - 203 88

Du får vara anonym.
Vi har tystnadsplikt.