Hofors Kommun logo, länk till startsida


Gymkontrakt Hoforshallen

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Namn, adress, personnummer
  • Kontouppgifter vid betalning genom autogiro

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från den som vill teckna avtal för träning i det kommunala gymmet.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att kunna lägga upp ett giltigt avtal och ge tillträde till lokalen genom tagsystemet.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Samtycke

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till anställda som ansvarar för avtal/taggar.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas i tre år.