Hofors Kommun logo, länk till startsida

Arbeten som påverkar trafiken

Göklundsvägen
Just nu pågår arbete med att upprusta Göklundsvägen med ny asfalt. Arbetet väntas pågå under september.

Centralgatan 13
Med start den här veckan påbörjar Hoforshus arbetet med att byta tak på hälsovårdscentralen. Detta medför begränsad framkomlighet på Centralgatan framför Hälsovårdscentralen under byggtiden. Arbetet väntas pågå fram till vecka 47.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun