Hofors Kommun logo, länk till startsida


Hofors kommun

Nu ska vi inventera invasiva arter och vi behöver din hjälp!

I maj började Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) inventera invasiva arter i Hofors, Ockelbos och Sandvikens kommuner. Invasiva arter må vara vackra men de hotar vår biologiska mångfald och vi behöver din hjälp för att ta reda på var dessa arter finns i vår natur.

Invasiva arter är ett hot mot vår natur

Invasiva främmande arter är djur och växter som flyttades, med människans hjälp, från sin ursprungliga miljö och snabbt etablerar sig i sin nya omgivning. De kan orsaka allvarlig skada för vårt ekosystem, infrastrukturen eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhället och enskilda personer.

Invasiva främmande växter som Jätteloka, Jättebalsamin, Blomsterlupin, Vresros, Kanadensiskt gullris och Parkslide sprider sig snabbt över vårt landskap och konkurrerar ut våra inhemska blommor.

Rekommendationen är att var och en hjälper till att begränsa spridningen genom att följa Naturvårdsverkets riktlinjer. Jätteloka och Jättebalsamin är dessutom EU-listade arter som markägaren är skyldig att bekämpa om den finns på den egna marken.

Så här kan du hjälpa till!

Rapportera alla invasiva arter du ser via www.invasivaarter.nu (se länk till höger). När du vandrar genom skogen, går till din favoritstrand eller åker till jobbet, rapportera alla listade arter med plats och ta en bild. Tillsammans kan vi inventera hela landskapet i år och framöver för att vi ska kunna kontrollera och begränsa spridningen.

VGS tar också gärna emot tips på dumpningsplatser av trädgårdsavfall. Invasiva arter sprids lätt när trädgårdsavfall inte hanteras på rätt sätt. Om du hittar en hög av trädgårdsavfall så kan du skicka en bild och karta till vgs.naturvard@sandviken.se.

Vad är målet med inventeringen?

För att begränsa spridningen och bekämpa invasiva arter måste vi först veta var de finns och därför börjar vi med ett inventeringsprojekt. Målet är att få information om utbredningen av invasiva arter och skapa skötselplaner för att bekämpa dem.

I projektet fokuserar man framförallt på invasiva växtarter som finns på kommunal mark i Sandvikens, Ockelbos och Hofors kommuner. Kartläggningen är ett LONA-projekt som delfinansieras av Länsstyrelsen.