Hofors Kommun logo, länk till startsida


Översiktsplan för Hofors kommun på samråd

2 mars till 2 maj finns Hofors kommuns nya översiktsplan på samråd.
Ta chansen att lämna dina synpunkter eller delta på samrådsmöte på Folkets Hus 28 mars.

Översiktsplan 2021-2040

Komunstyrelsen beslutade 2019 att ta fram en projektplan för framtagande av ny översiktsplan för Hofors kommun.
Arbetet startade efter att projektplanen färdigställts och godkänts av kommunfullmäktige.

Nu finns en översiktsplan på samråd och samrådstiden är 2 mars till 2 maj.
Ta del av översiktsplanen och lämna dina synpunkter.