Hofors Kommun logo, länk till startsida


Nominera till Fritids- och kulturstipendiet

Vem tycker du förtjänar Fritids- och kulturstipendiet 2021?
Nominera din kandidat.

Dags att nominera

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom fritids- och kulturområdet. Stipendiet delas ut till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Hofors kommun eller har särskild anknytning till kommunen. Stipendiesumman uppgår till totalt 10 000 kronor.

Förslag med motivering kan lämnas av enskilda och sammanslutningar. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar om vem/vilka som får stipendiet.

Sista dag för nominering är den 31 december 2020 och stipendiet kommer att delas ut under 2022.