Hofors Kommun logo, länk till startsida


Arbetsgrupp arbetar för slussen i Silfhytteå

Silfhytteå och slussen är en efterfrågad plats – både utifrån kommuninvånarnas perspektiv men också för turister. Sedan en tid tillbaka är dock slussen stängd.

Arbetsgrupp för Slussen

Hedemora och Hofors kommuner har tidigare i vår beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och arbeta fram förslag på möjliga framtidsbilder för Slussen i Silfhytteå. Däri ligger att ta fram uppgifter på vad som krävs för att åter kunna få en fungerande sluss i Silfhytteå.

Frågan gällande Silfhytteå är komplex. Under en tid har bland annat frågan om ansvar och ägande diskuterats. Eftersom frågan är komplicerad och flera frågor måste belysas, kan arbetsgruppen i dagsläget inte uttala sig specifikt i frågan.

Slussen är en viktig del i möjligheten att öka attraktionskraften ytterligare för det kulturhistoriskt mycket intressanta område som är en del av Husbyringen, Pråmleden, Järnriket och Biosfärsområdet Nedre Dalälven, som turistmål för kultur- och friluftsliv, en attraktiv boendemiljö och ett attraktivt område för entreprenörer och företagare att bo och verka i.

Arbetsgruppen har hittills haft två möten. Arbetsgruppen består av representanter från Hedemora kommun, Hofors kommun, Entré Hofors ek. förening, Pråmleden, Husbyringen och Visit Dalarna.