english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Fortsatta restriktioner på kommunens särskilda boenden

Vaccinationerna går enligt plan i Hofors kommun.
När det gäller att lätta på restriktionerna på kommunens särskilda boenden är det inte aktuellt i dagsläget.

Fortsatta restriktioner

Hofors kommun har fått indikationer på att anhöriga vill att restriktionerna på våra särskilda boenden för äldre ska lättas. Man vill alltså kunna besöka mer fritt, men det gäller fortfarande samma restriktioner som innan vaccinationerna startade. Det är värt att komma ihåg att vaccinationen mot Covid-19 skyddar dig från att bli allvarligt sjuk, men vaccinationens effekt på smittspridning har inte studerats i tillräcklig omfattning för att vi ska veta hur mycket vaccinationen bidrar till att stoppa smittan. Med nuvarande kunskap är det viktigt att vi använder alla tillgängliga åtgärder samtidigt.
För att bromsa smittspridningen behöver vi därför, under tiden som vaccinationerna pågår, fortsätta att följa de allmänna råden: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till varandra och tvätta händerna ofta.
Hofors kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring detta.

Vaccinationerna i Hofors kommun går enligt plan och i slutet av vecka 5 hade de flesta inom SÄBO flesta fått dos 2 och kommunal hemsjukvård fått dos 1. Den personal inom särskilt boende som fått dos 1 kommer att få dos 2 enligt plan. I övrigt följer vi Region Gävleborgs vaccinationsplan.