english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Rapportera problem via FixaMinGata

Hoforshus AB sköter vissa gator och vägar åt Hofors kommun.
Vill du rapportera, visa, eller diskutera lokala problem till exempel graffiti, skräp, trasiga gatustenar eller belysning anmäl det via e-tjänsten FixaMinGata.

Rapportera problem digitalt

FixaMinGata är en nationell e-tjänst som drivs av föreningen Sambruk. Tjänsten tillåter dig att se och rapportera problem i din närmiljö till berörd kommun. Detta gör du genom att på ett enkelt sätt markera problem
på en karta och ge en kortfattad beskrivning.

FixaMinGata är främst anpassad för att rapportera fysiska problem i din närmiljö, exempelvis sådant som
är trasigt eller smutsigt, sådant som behöver underhållas, lagas, städas eller rensas, till exempel:

  • Övergivna bilar och cyklar
  • Graffiti
  • Nedskräpning
  • Gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana
  • Trasig gatubelysning
  • Hål i vägar och gångbanor

Har du frågor som rör gator, vägunderhåll, bredbandsutbyggnad, sandupptagning, snöröjning, aktuella trafikstörningar och mycket mer kontaktar https://fixamingata.se/länk till annan webbplats


Bredband

Har du frågor som rör bredbandsutbyggnad kontaktar du Hofors Elverk, 0290-771800.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter meddelar de särskilda trafikregler som gäller i en kommun. Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för att ta fram lokala trafikföreskrifter.

Aktuella lokala trafikföreskrifter hittar du i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, RTD, som finns påTransportstyrelsens databas för trafikföreskrifter.