Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Nya nationella restriktioner och rekommendationer

Under fredag eftermiddag höll Regeringen presskonferens med nya nationella restriktioner och rekommendationer.
Flera av Hofors kommuns verksamheter påverkas av vad som presenterades.

Nya restriktioner och rekommendationer

De nya restriktionerna och rekommendationerna som presenterades under fredagsens presskonferens lyder;

- Maxantalet i ett sällskap på restaurang sänks till fyra personer och alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december.

- Ett maxantal införs på butiker, köpcentrum och gym. Om detta inte får effekt planerar regeringen för att kunna stänga ned dessa verksamheter.

- Folkhälsomyndigheten kommer också att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter.

- Gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari.

- All verksamhet som drivs av statliga myndigheter, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Till exempel badhus, idrottsanläggningar och museer.

- Kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata arbetsgivare rekommenderas också att tillse att all icke-essentiell personal arbetar hemma till och med den 24 januari.

För Hofors kommuns del innebär de nya restriktionerna och riktlinjerna även att;


-Biblioteken i Hofors och Torsåker stängs.
-Ishallen stängs.
-Hoforshallens anläggning och övriga kommunala idrottshallar stängs, gäller även konstgräsplanen i Hofors.
-Entré Ungdom håller stängt(beslut om det finns sedan tidigare och gäller till och med 31 januari).

Detta gäller från och med 19 december till och med 24 januari men kan komma att förlängas.