english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Ändringar i Hofors kommuns fritidsverksamhet

Med anledning av situationen kring Covid-19 och dess spridning gäller ändrade rutiner och öppettider för Hofors kommuns sporthallar, gym och simhall.

Ändringar i fritidsverksamhet

Ändringarna i rutinerna omfattar Hoforshallen, Värnahallarna, Lillåskolans gymnastiksal, Solberga gymnastiksal och ishallen.
Det gäller från och med fredag 20 november och till och med 13 december.
Beslutet kan komma att förlängas.

Detta gäller;

  • Hoforshallens simhall och ishall hålls stängda för allmänheten. Det gäller alltså bad för allmänheten och allmänhetens åkning.
  • Hoforshallens cafeteria och reception håller stängt under samma period som bad för allmänheten är stängt, men personal finns på plats för eventuella frågor.
  • Hoforshallens simhall håller öppet och är bokningsbart för simundervisning för skolelever, simskolor, föreningsverksamhet och för träning som är medicinskt motiverad (rehabträning).
  • Föreningar och andra aktörer med barn- och ungdomsverksamhet får bedriva träningar för barn födda 2005 och senare. Föreningarna ansvarar själva för att följa nationella och lokala råd.
  • Undantag görs för elitidrottare som tar kontakt med kommunen för speciella överenskommelser.
  • Sportlife Gym hålls öppet för de som behöver träning som är medicinskt motiverad (rehabträning). Alla kunder som har någon form av träningskort får möjlighet att förlänga giltighetstiden på sitt träningskort. Kortinnehavaren behöver inte göra någonting i dagsläget. Giltighetstiden på kortet förlängs i efterhand med den tidsperiod som kortet inte använts.
  • Idrottslektioner kommer att fortsatt genomföras i de befintliga lokalerna.
  • Vi uppmanar allmänheten till att använda våra utomhusanläggningar, som utegym, motionsspår, vandrings- och cykelleder.

Kontakuppgifter

Hoforshallen 070-41 41 311

Ishallen 070-08 60 343

Lokalbokningen 0290-77 15 61

Kontaktinformation

Hoforshallen

070-414 13 11

Ishallen

070-086 03 43

Lokalbokningen

0290-77 15 61