Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Dags att söka drift- och hyresbidrag

Har du som förening tänkt att söka drift- eller hyresbidrag av Hofors kommun?
Då är det hög tid att göra det nu. Senast 31 oktober ska din ansökan vara kommunen tillhanda för att kunna behandlas.

Dags att söka

Syftet med bidraget är att ge stöd för att kunna bedriva verksamhet i egen eller hyrd anläggning/lokal.

Villkor för beviljande av drift- och hyresbidrag

 • Anläggningen/lokalen ska finnas i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.
 • Anläggningen/lokalen ska utnyttjas av invånare i Hofors kommun.
 • Verksamhet som bedrivs i anläggningen/lokalen ska överensstämma med de villkor som gäller för kommunalt bidrag.
 • Bidrag utgår inte för anläggning/lokal som kommunen redan subventionerar genom exv hyresnedsättning.
 • Medel till mindre investeringar (upp till 25 000 kronor enligt 2017 års bokföringsregler) kan sökas från driftbidraget.
 • Bidragsgrundande kostnader för av föreningen ägd fastighet/anläggning omfattar: räntor, försäkringar, skatt, arrende, värme, vatten, sotning, sophämtning, vaktmästeri och underhåll (icke standardhöjande åtgärder/ reparationer).
 • Bidragsgrundande kostnader för hyrd lokal eller anläggning omfattar vad som normalt ingår i grundhyra samt värme, el och städning.
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av föreningens framtidsplaner.
 • Med ansökan skickas
  - verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning
  - budget
  - ev underhållsplan
 • Ansökan ska lämnas in senast 31 oktober året innan det år bidraget söks för.

Kontaktinformation

Ritva Snellman, kontakt kulturföreningar

073-809 41 24
ritva.snellman@hofors.se

Sarah Winges, kontakt idrottsföreningar

070-086 00 22
sarah.winges@hofors.se