Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Logotyp Notarius Publicus Hofors kommun

Notarius Publicus

Från och med 1 augusti avslutar Notarius Publicus Mikael Ingvarsson sin tjänst i Hofors kommun.

Från och med 1 augusti avslutar notarius publicus Mikael Ingvarsson sin tjänst i Hofors kommun. Notarius Publicus som utses av länsstyrelsen betyder offentlig sekreterare och erbjuder bland annat tjänster som;

  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.
  • kontrollera lotteridragningar.
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar.

Till dess att en ny Notarius Publicus utses hänvisas alla som är i behov av dessa tjänster till Länsstyrelsen Gävleborg.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296