Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Fråga-svar med kommunchef Jonatan Alamo Block

En stor utmaning i en kris av detta slag som har gjort början av 2020 minst sagt annorlunda är att säkerställa att rätt information når våra medborgare.
Vi har märkt att många rykten florerar i framför allt sociala medier. Vi har tagit några av de frågor vi sett och som kommit till oss och ställt dem till vår kommunchef Jonatan Alamo Block.

Information från Hofors kommun

Hur ser det ut med Coronasmittan i Hofors?
– För några veckor sedan började Region Gävleborg att redovisa fall av smittade och avlidna på kommunnivå och den statistiken visar att vi har fall i Hofors kommun. Mer sammanställning än så har inte vi som kommun, det är Regionen som för statistik på det och inte vi.
Länk till Region Gävleborgs statistik finns i högerspalt på denna sida.

Ökar smittan i Hofors kommun?
– Det är allmän smittspridning i samhället. Om smittan kommer att öka eller inte i just Hofors kommun är omöjligt att svara på. Tyvärr finns risk för det eftersom smittan tagit sig hit. Vi är oroliga för att smittan ökar, men vi har en plan som vi arbetar efter och vi är beredda att agera med full kraft om det behövs.

Vad gör ni som kommun för att minska smittspridning?
– Vi har tagit en helt ny enhet i bruk som hjälpervåra medborgare som är över 70 år och de som är i riskgrupper att handla och göra vissa apoteksärenden. Vi har även haft uppsökande verksamhet i centrum och informerat om denna tjänst. Vi har även infört besöksförbud på våra äldreboenden och boenden enligt LSS.
När det gäller våra anställda så informerar vi om de rutiner och riktlinjer vi har och att det är livsviktigt att de följs. Vi ser till att vår personal har rätt skyddsutrustning för att arbeta med brukare som är smittade eller har misstänkt smitta.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning om det skulle bli jättemånga smittade?
– Ja, vi har ett stort lager i Hofors kommun och ser till att det hela tiden är påfyllt. Vi har även möjlighet att göra en begäran hos Socialstyrelsen för att fylla på med skyddsutrustning om det skulle behövas.

Finns det smitta på äldreboende?
– Ja, vi har haft konstaterade fall av smitta på äldreboende i Hofors kommun. Åtminstone en handfull fall. Hur många fall det är exakt kan vi inte säga då det inte är säkerställd information.

Vilket eller vilka äldreboenden?
– Uppgiften om var smittade brukare bor kommer Hofors kommun inte att gå ut med.
Anhöriga till smittade kommer att få reda på det, där gäller samma rutiner som vid andra sjukdomar.

Vad gör ni åt att smittan har tagit sig in på äldreboende?
– Vi började tidigt förbereda för eventuella smittade och det gjorde vi genom att förbereda en Covidavdelning. Den stod färdig att tas i bruk i god tid innan smitta konstaterades.

Hur har smittan tagit sig in på äldreboende?
– Det vet vi inte säkert. Vi arbetar utifrån det värsta scenariot, det vill säga att den har kommit in via vår personal.

Har man brustit i rutiner?
– Vi undersöker det. Om det visar sig att så är fallet, agerar vi utifrån det.

Personalen som arbetar på Covidavdelningen, isoleras dom?
– Nej, det finns inget sådant behov så länge personalen är frisk, men då ska de inte vara på arbetet. Personalen använde sig av den skyddsutrustning som Region Gävleborg och Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vi följer de rutiner och riktlinjer som finns framtagna.

Får personalen som arbeta på Covidavdelningen fika tillsammans med annan personal?
– Ja, det finns inga riktlinjer som säger annat. Däremot ska de hålla social distansering på två meter. Precis som alla andra ska.

Jag har hört att brukare fått flytta från sina boenden, varför då?
– För att undvika smittspridning kan det innebära att brukare kan komma att flyttas tillfälligt med väldigt kort varsel. Vi arbetar hela tiden med våra brukares bästa i tankarna och gör allt i vår makt för att göra förändringarna så lindriga som möjligt.

Vi vill även meddela att på Hofors kommuns hemsida hittar du alltid korrekt information som gäller Hofors kommun. På krisinformation.se finns bekräftad information från myndigheter.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296