Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Pin med Hofors kommunvapen

Bekräftad smitta-så här arbetar Hofors kommun

Vi har bekräftade fall av Covid19 i Hofors kommun och vi har bekräftade fall inom äldreomsorgen.
Här sammanställer vi vårt arbete om hur vi som kommun agerar för att hantera smittan och hur vi arbetar med att förhindra smittspridning.

Information från Hofors kommun

Vi har bekräftad smitta i Hofors kommun och inom äldreomsorgen och vi vill informera om vad Hofors kommun gör i sitt arbete. Vi arbetar hårt för att upprätthålla riktlinjer och rutiner. Upptäcker vi brister så agerar vi utifrån det.

Vad gör Hofors kommun nu?
Detta är ett urval av information och åtgärder;

* Stickprov för att kontrollera om de basala hygienrutinera följs kommer att göras.
* Den planerade Covidavdelningen har tagits i bruk. Detta kan innebära att andra brukare kan komma att flyttas tillfälligt med väldigt kort varsel. Vi arbetar hela tiden med våra brukares bästa i tankarna och gör allt i vår makt för att göra förändringarna så lindriga som möjligt.
* Anhöriga till smittad informeras vid bekräftad smitta.
* Vi informerar kontinuerligt den personal som behöver ha information om eventuella smittor.
* Vi arbetar för att våra rutiner och riktlinjer följs.
* Personalen ska hålla distansering i exempelvis fikarum.
* Rutiner gällande skyddsutrustning ska följas. Vi har ett stort lager med skyddsutrustning.

Socialnämnden i Hofors kommun påbörjade tidigt sitt arbete med att förbereda sig för eventuella smittade brukare och hur man ska hantera detta. Dels för att ge bästa vård men även för att göra allt för att förhindra smittspridning. Att nämnas kan att vi i ett tidigt skede införde besöksförbud på kommunens äldreboenden samt boenden enligt LSS samt att vi upphörde med viss daglig verksamhet.
I ett tidigt skede planerade vi också för en Covidavdelning på ett av våra äldreboenden.

Uppgiften om var smittade brukare bor kommer Hofors kommun inte att gå ut med.
Anhöriga till smittade kommer att få reda på det, där gäller samma rutiner som vid andra sjukdomar.