Hofors Kommun logo, länk till startsida


Attefallshus

Ändrad storlek på attefallshus

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplement­bostadshus ska utökas från 25 kvm till 30 kvm. Lagändringen gäller från och med den 1 mars 2020.

Ändringen gäller endast attefallshus

Utökningen gäller endast för attefallshus, alltså ett komplementbostadshus som innehåller alla bostadsfunktioner med kök, hygien, sov och utrymme för umgänge (vardagsrum/allrum).

Komplementbostadshuset får vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det vissa undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis tillgänglighet och energi.

Attefallshus och andra attefallsåtgärder kräver en anmälan till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och får inte påbörjas innan det finns ett skriftligt startbesked.

Komplementbyggnader är fortfarande 25 kvm

Attefallskomplementbyggnader som används till garage, förråd, växthus eller gäststuga kommer fortfarande vara högst 25 kvm.

För att kunna bygga en “Attefallare” är förutsättningen att det redan finns ett en- eller tvåbostadshus (villa eller fritidshus) på fastigheten/tomten.