Hofors Kommun logo, länk till startsida


Detalj av konstverk i Hofors centrum

Öppen jämförelse om trygghet och säkerhet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade nyligen Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019.
Årets tema är brott och brottsförebyggande arbete och Hofors hamnar på plats 48 av landets kommuner, vilket är en förbättring jämfört med fjolåret.

Öppen jämförelse

Jämförelserna visar hur vanligt det är med personskador, utvecklade bränder, anmälda brott och upplevd oro och otrygghet bland invånarna. Antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar.
– Alla kommuner arbetar för att skapa trygga och säkra samhällen för invånarna, men de har mycket varierande förutsättningar och utmaningar. Syftet med de öppna jämförelserna är att kommuner med liknande förutsättningar ska kunna lära av varandra för att öka tryggheten och säkerheten lokalt ännu mer, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.
Temat i årets rapport med de öppna jämförelserna är brott och brottsförebyggande arbete. Samtliga kommuner arbetar brottsförebyggande. Arbetet sker bland annat i socialtjänsten, skolan och i utformandet av fysiska miljöer. De flesta kommuner ingår överenskommelser med polisen om hur brott ska förebyggas lokalt och utarbetar medborgarlöften tillsammans med polisen.
– Att vi ligger på plats 48 av landets kommuner och att vi har klättrat lite sedan fjolårets jämförelse visar att vi är en relativt trygg kommun. Men självklart ser vi också förbättringsmöjligheter i undersökningen, säger Anders Holmkvist, säkerhetschef i Hofors kommun.